Att hitta rätt färg

<< tillbaka till Projekt sidan

Att hitta rätt färg

Examensarbete av Donal Freeney – Interaktionsdesign MDH 2010

Vi  gjorde en användbarhetsanalys på “MiniQ”, ett webbaserat datorprogram som är ett beslutsstöd för läkare och sjuksköterskor gällande medicinering. Vi utförde en användbarhetstest där 6 deltagare utförde förutbestämda uppgifter i programmet. Vi upptäckte en del problem, och påstår att orsaken för de flesta problemen är en lucka mellan användarens mentala modell av programmet och hur programmet och gränssnittet är uppbyggt. Min egen mer detaljerade forskningsstudie var att tillämpa färgteorier för att göra gränssnittet mer attraktivt samt göra programmets färgkod mer intuitiv. Vi presenterade ett designförslag för företaget QPMedtech som vi skapat genom att följa en användarfokuserad designprocess.

Mini Q startsidan

Skärm bild – startsidan
© Quality Pharma 2010

Mini Q analys sidan

Skärmbild av den nya Analys sidan för MIniQ programmet.
© Quality Pharma 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf ikonTill pdf (Högskolans arkiv)