Design Thinking

<< tillbaka till Projekt sidan

Design Thinking at a Swedish electronics company

Under 10 veckor 2012 arbetade jag och en kollega med det diffusa problemet att underlätta och förbättra innovationsinsatserna hos ett elektronikföretag i Eskilstuna. Vi använde “Design Thinking” och “Human Centered Design” för att förstå och definiera problemområdet och göra det hanterbart. Detta innebar en del kvalitativa forsknings tekniker, som intervjuer och observation, för att samla in data. Vi gick noggrant igenom data med en jämförelsemetod som ledde till att mönster i data trädde fram och kunde tolkas för att skapa ett teoretiskt ramverk  kring problemet. Ramverket underlättade skapandet av lösningsförslag och samtidigt tillförde det ett  underlag för att bedöma varje förslags lämplighet och effektivitet. En bild av vår process visas här nedan. Rapporten är skriven på engelska i artikelformat (10 sidor).

HCD process

Bild av vår Design Thinking Process baserad på Human Centered Design

 

 

Design_Thinking_Rapport_PDF