Interaktionsdesign

<< tillbaka till Hem sidan

Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign handlar om att forma den upplevelse människor får när de använder en digital produkt. Samt att skapa en meningsfull dialog mellan användaren och produkten som leder användaren till att uppnå sitt mål på ett effektivt, smidigt och tillfredsställande sätt. Som enskild disciplin är interaktionsdesign väldigt ung och har sitt ursprung från ’Human Factors’ -grenen av industridesign samt från ’Human Computer Interaction’. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar datorvetenskap, grafisk design och beteendevetenskap. Branschen växer snabbt i takt med utvecklingen av Internet och införandet av digitala komponenter i allt fler produkter. Interaktionsdesignarens uppdrag är att bidra till att interaktionen med dessa komponenter medför ökad livskvalité och inte ökad frustration.

Här följer några intressanta länkar som handlar om interaktionsdesign:

Interactive Institute Sweden

Bill Verplank briefly explains Interaction Design

Interaktionsdesign on Wiki

Användbarhet i Praktiken -”inuse” webbook

The Cooper Design Journal