Västmanlands länsmuseum – ett kort projekt

<< tillbaka till Projekt sidan

Västmanlands länsmuseum – ett kort projekt

Västmanlands länsmuseum har flyttat från Västerås slott till en nyligen renoverad lokal i det som varit Mimerverkstaden på Karlsgatan, bakom det tidigare huvudkontoret för Asea.  Museet kommer att växa norrut mot Pilgatan där det ska presenteras utställningar om regionens industriella utveckling. De har under det senaste året arbetat för att bredda sin profil så att museet ska upplevas som mycket mer en bara själva huset och mer som ett centrum för en större verksamhet som inkluderar historiska och kulturella projekt över hela länet. Genom en del samarbetsprojekt har museet försökt nå ut till en bredare publik som till exempel skolklasser och ungdomar.

Vår uppgift som studenter var att undersöka och analysera ett område inom museets verksamhetsfält där det finns möjlighet till förbättringar eller potential för utveckling och med särskild fokus på begriplighet och relevans.

 

Museum Moodboard

Moodboard till Länsmuseum projekt

 

Länsmuseum projekt rapport PDF