Sjöhistoriskamuseet – utställning designförslag

<< tillbaka till Projekt sidan

Sjöhistoriska museet – förslag till interaktiv utställning

Denna rapport handlar om det projektarbete som jag och en grupp studenter genomfört under de tio sista veckorna under vårterminen 2009. Sjöhistoriska museet tillhör statens maritima museer. De har som uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar. Museet skulle sätta upp en ny upplaga av sin basutställning och samlade in idéer om hur de skulle kunna sätta upp en ny reviderad utställning med mer interaktivitet. Syftet med vår delaktighet i projektet var att konstruera och presentera potentiella interaktiva lösningar till den nya utställningen. I rapporten föreslår vi 11 idéer till interaktiva utställningar på både stående skärm och liggande yta eller borddator. Vi utvecklar vidare en idé med ett interaktivt bord som styr en animerad historia genom föremål som placeras på ytan.

Bilder av design förslag

Skisser för “Berättarbordet” med bilder av föremål och en bild från filmen vi använt i prototype user-test.

 

Rapport Sjohistoriska PDF